Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
1.10.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 1
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 2
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
1.10.2018
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
1.10.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500234475-N-2018
Pobierz
8.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-41(2)-EFK/18
Pobierz
8.10.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500240469-N-2018
Pobierz
11.10.2018
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-41(4)-EFK/18
Pobierz
11.10.2018
Unieważnienie pakietu nr 2 SR/XV-270-41(5)-EFK/18
Pobierz
16.10.2018
Ogłoszenie wyników przetargu SR/XV-270-41(7)-EFK/18
Pobierz