Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
15.10.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ wersja pdf
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ wersja xml-edytowalna
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
18.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(2)-EFK/18
Pobierz
18.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(3)-EFK/18
Pobierz
19.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(4)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(6)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Załącznik do pisma - odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Załącznik do pisma - odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Załącznik do pisma - odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Załącznik do pisma - odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(8)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(8)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(8)-EFK/18
Pobierz
26.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(9)-EFK/18
Pobierz
29.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(10)-EFK/18
Pobierz
30.10.2018
Odpowiedź na prośbę SR/XV-270-44(11)-EFK/18
Pobierz
30.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(12)-EFK/18
Pobierz
30.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(13)-EFK/18
Pobierz
31.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(14)-EFK/18
Pobierz
5.11.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(15)-EFK/18
Pobierz