Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
15.10.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ wersja pdf
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ wersja xml-edytowalna
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
15.10.2018
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
18.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(2)-EFK/18
Pobierz
18.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(3)-EFK/18
Pobierz
19.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(4)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(6)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Załącznik do pisma - odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Załącznik do pisma - odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Załącznik do pisma - odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
22.10.2018
Załącznik do pisma - odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(5)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(7)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(8)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(8)-EFK/18
Pobierz
25.10.2018
Załącznik do pisma - Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(8)-EFK/18
Pobierz
26.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(9)-EFK/18
Pobierz
29.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(10)-EFK/18
Pobierz
30.10.2018
Odpowiedź na prośbę SR/XV-270-44(11)-EFK/18
Pobierz
30.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(12)-EFK/18
Pobierz
30.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(13)-EFK/18
Pobierz
31.10.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(14)-EFK/18
Pobierz
5.11.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-44(15)-EFK/18
Pobierz
23.11.2018
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-44(16)-EFK/18
Pobierz
23.11.2018
Unieważnienie pakietów nr 36,44,55,61,64 SR/XV-270-44(17)-EFK/18
Pobierz
3.12.2018
Odrzucenie oferty "Maga-Herba' Janusz Olszówka Sp. j. SR/XV-270-44(19)-EFK/18
Pobierz
3.12.2018
Unieważnienie pakietów nr 8 i 67 SR/XV-270-44(25)-EFK/18
Pobierz
6.12.2018
Ogłoszenie wyników 1 SR/XV-270-44(46)-EFK/18
Pobierz
6.12.2018
Ogłoszenie wyników 2 SR/XV-270-44(47)-EFK/18
Pobierz
10.12.2018
Ogłoszenie wyników 3 SR/XV-270-44(54)-EFK/18
Pobierz
13.12.2018
Ogłoszenie wyników 4 SR/XV-270-44(56)-EFK/18
Pobierz
17.12.2018
Ogłoszenie wyników 5 SR/XV-270-44(57)-EFK/18
Pobierz
19.12.2018
Ogłoszenie wyników 6 SR/XV-270-44(59)-EFK/18
Pobierz
4.1.2019
Ogłoszenie wyników 7 SR/XV-270-44(63)-EFK/18
Pobierz
18.1.2019
Ogłoszenie wyników 8 SR/XV-270-44(75)-EFK/18
Pobierz
31.1.2019
Cofnięcie oświadczenia woli i unieważnienie pakietu nr 48 SR/XV-270-44(83)-EFK/18
Pobierz