Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
15.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 1
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 2
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 3
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
15.11.2018
Załącznik nr 10 do SIWZ
Pobierz
19.11.2018
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-55(1)-EFK/18
Pobierz
23.11.2018
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-55(2)-EFK/18
Pobierz
5.12.2018
Ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-55(5)-EFK/18
Pobierz
12.12.2018
Cofnięcie oświadczenia woli oraz ponowne ogłoszenie wyników postępowania dla pakietu nr 3SR/XV-270-55(6)-EFK/18
Pobierz