Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
8.1.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
8.1.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
8.1.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
8.1.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
8.1.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
8.1.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
8.1.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
8.1.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
8.1.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
10.1.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-2(2)-EFK/19
Pobierz
10.1.2019
nowy pakiet nr 1 i nr 7
Pobierz
10.1.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.01.2019 r. 540005430-N-2019
Pobierz
11.1.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-2(3)-EFK/19
Pobierz
14.1.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-2(4)-EFK/19
Pobierz
15.1.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-2(5)-EFK/19
Pobierz
18.1.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-2(6)-EFK/19
Pobierz
18.1.2019
Unieważnienie pakietów nr 3, 4, 5 SR/XV-270-2(7)-EFK/19
Pobierz
5.2.2019
Ogłoszenie wyników 1 SR/XV-270-2(14)-EFK/19
Pobierz
13.2.2019
Ogłoszenie wyników 2 SR/XV-270-2(15)-EFK/19
Pobierz