Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
15.1.2019
Załącznik nr 1
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 1
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 2
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 3
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 4
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 5
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 6
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 7
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 8
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 9
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 10
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 11
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 12
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 13
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 14
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 15
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 16
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 17
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 18
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 19
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 20
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 3
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 4
Pobierz
15.1.2019
Załącznik nr 5
Pobierz
18.1.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
22.1.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
22.1.2019
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Pobierz
22.1.2019
Nowy pakiet nr 15
Pobierz
22.1.2019
Nowy pakiet nr 21
Pobierz
29.1.2019
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
5.2.2019
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
Pobierz
6.2.2019
Cofnięcie oświadczenia woli
Pobierz