Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
21.1.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
21.1.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
28.1.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-5(2)-EFK/19
Pobierz
29.1.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-5(3)-EFK/19
Pobierz
4.2.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-5(4)-EFK/19
Pobierz
13.2.2019
Ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-5(7)-EFK/19
Pobierz