Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
6.2.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 1
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 2
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 3
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 4
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
6.2.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
11.2.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-7(2)-EFK/19
Pobierz
18.2.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-7(3)-EFK/19
Pobierz
1.3.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 2 SR/XV-270-7(9)-EFK/19
Pobierz
6.3.2019
Informacje z otwarcia ofert dodatkowych - pakiet nr 3 SR/XV-270-7(13)-EFK/19
Pobierz
6.3.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 1, 3, 4 SR/XV-270-7(14)-EFK/19
Pobierz