Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
1.4.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 2 do Załącznika nr 5 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
1.4.2019
Załącznik nr 10 do SIWZ
Pobierz
2.4.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-11(2)-EFK/19
Pobierz
2.4.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.04.2019 r. 540063604-N-2019
Pobierz
2.4.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-11(3)-EFK/19
Pobierz
5.4.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-11(4)-EFK/19
Pobierz
5.4.2019
Nowe pakiety nr 14,24,28,29,63
Pobierz
5.4.2019
Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
5.4.2019
Nowy Załącznik nr 11 do SIWZ
Pobierz
5.4.2019
Nowy Załącznik nr 12 do SIWZ
Pobierz
5.4.2019
Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 nr 540066826-N-2019
Pobierz
8.4.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-11(5)-EFK/19
Pobierz
8.4.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-11(6)-EFK/19
Pobierz
11.4.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-11(7)-EFK/19
Pobierz
17.4.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-11(8)-EFK/19
Pobierz
17.4.2019
Unieważnienie pakietów 1,3,4,7,26,27,34,35,36,39,41,44,46,47,49,54,55,58,60 SR/XV-270-11(9)-EFK/19
Pobierz
7.5.2019
Ogłoszenie wyników dla pakietu nr 51 SR/XV-270-11(26)-EFK/19
Pobierz
7.5.2019
Wykluczenie MEDILAND Grażyna Wykland SR/XV-270-11(28)-EFK/19
Pobierz
7.5.2019
Wykluczenie DEPULSO Krzysztof Michaluk SR/XV-270-11(30)-EFK/19
Pobierz
8.5.2019
Wykluczenie Medikol Systems Sp. z o. o. SR/XV-270-11(32)-EFK/19
Pobierz
16.5.2019
Informacje z otwarcia ofert dodatkowych pakiet nr 10 SR/XV-270-11(39)-EFK/19
Pobierz
17.5.2019
Częściowe ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-11(42)-EFK/19
Pobierz
20.5.2019
Częściowe ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-11(43)-EFK/19
Pobierz
21.5.2019
Częściowe ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-11(44)-EFK/19
Pobierz
21.5.2019
Częściowe ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-11(45)-EFK/19
Pobierz
21.5.2019
Sprostowanie pisma z częściowym ogłoszeniem wyników postępowania SR/XV-270-11(44)-EFK/19
Pobierz
5.6.2019
Unieważnienie pakietu nr 57 SR/XV-270-11(45)-EFK/19
Pobierz