Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
18.4.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 10 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 11 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 12 do SIWZ
Pobierz
18.4.2019
Załącznik nr 13 do SIWZ
Pobierz
24.4.2019
Odpowiedzi na zapytania SR/XV-270-16(2)-EFK/19
Pobierz
30.4.2019
Odpowiedzi na pytania
Pobierz
13.5.2019
Informacja z otwarcia ofert SR/XV-270-16(4)-EFK/19
Pobierz
13.5.2019
Informacja o ofercie złożonej po terminie SR/XV-270-16(5)-EFK/19
Pobierz
23.5.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 4 SR/XV-270-16(15)-EFK/19
Pobierz
30.5.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 7 i 10 SR/XV-270-16(28)-EFK/19
Pobierz
31.5.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 2 i 11, wykluczenia i odrzucenia SR/XV-270-16(33)-EFK/19
Pobierz
3.6.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 1 i 12, wykluczenia i odrzucenia SR/XV-270-16(34)-EFK/19
Pobierz
5.6.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 8 SR/XV-270-16(37)-EFK/19
Pobierz
6.6.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 6 i 9 SR/XV-270-16(39)-EFK/19
Pobierz
11.6.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 3 i 5, wykluczenia i odrzucenia SR/XV-270-16(40)-EFK/19
Pobierz