Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
29.5.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 1
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 1 program funkcjonalno użytkowy
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 2
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 3
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ pdf
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ wersja edytowalna
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy pakiet nr 1
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy pakiet nr 2
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy pakiet nr 3
Pobierz
29.5.2019
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ - identyfikator postępowania
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ - klucz publiczny
Pobierz
29.5.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
31.5.2019
Modyfikacja SIWZ SR/XV-270-17(2)-EFK/19
Pobierz
31.5.2019
Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia dla pakietu/części nr 3
Pobierz
31.5.2019
Nowy Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy dla pakietu/części nr 2
Pobierz
31.5.2019
Nowy Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy dla pakietu/części nr 3
Pobierz
31.5.2019
Wysłane do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie
Pobierz
4.6.2019
Opublikowane sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2019/S 106-258830
Pobierz
5.6.2019
Odpowiedzi na zapytania nr 1 SR/XV-270-17(3)-EFK/19
Pobierz
11.6.2019
Odpowiedzi na zapytania nr 2 - dodatkowy termin wizji lokalnej SR/XV-270-17(4)-EFK/19
Pobierz
17.6.2019
Odpowiedzi na zapytania nr 3 SR/XV-270-17(5)-EFK/19
Pobierz
24.6.2019
Wysłane do publikacji ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie nr 2
Pobierz
24.6.2019
Odpowiedzi na zapytania nr 4 SR/XV-270-17(6)-EFK/19
Pobierz
24.6.2019
Odpowiedzi na zapytania nr 5 SR/XV-270-17(7)-EFK/19
Pobierz
27.6.2019
Opublikowana zmiana/sprostowanie ogłoszenia z dnia 27.06.19 nr 2019/S 122-298349
Pobierz
10.7.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-17(10)-EFK/19
Pobierz
12.7.2019
Unieważnienie pakietu nr 3 SR/XV-270-17(14)-EFK/19
Pobierz
17.7.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 2 SR/XV-270-17(17)-EFK/19
Pobierz
18.7.2019
Ogłoszenie wyników pakiet nr 1 SR/XV-270-17(18)-EFK/19
Pobierz