Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
12.6.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ - wersja edytowalna xml
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
do Załącznika nr 5 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
12.6.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
24.6.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 1 SR/XV-270-20(1)-EFK/19
Pobierz
24.6.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 2 SR/XV-270-20(2)-EFK/19
Pobierz
24.6.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 3 SR/XV-270-20(3)-EFK/19
Pobierz
25.6.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 4 SR/XV-270-20(4)-EFK/19
Pobierz
2.7.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 5 SR/XV-270-20(5)-EFK/19
Pobierz
3.7.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 6 SR/XV-270-20(6)-EFK/1
Pobierz
4.7.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 7 SR/XV-270-20(7)-EFK/19
Pobierz
16.7.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-20(8)-EFK/19
Pobierz
23.7.2019
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej SR/XV-270-20(10)-EFK/19
Pobierz