Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
18.6.2019
Załącznik nr 1
Pobierz
18.6.2019
Załącznik nr 2
Pobierz
18.6.2019
Załącznik nr 3
Pobierz
18.6.2019
Załącznik nr 4
Pobierz
18.6.2019
Załącznik nr 5
Pobierz
24.6.2019
Zmiana terminu składania ofert
Pobierz
25.6.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
25.6.2019
Nowy załącznik nr 2
Pobierz
2.7.2019
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
8.7.2019
Unieważnienie postępowania
Pobierz