Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
26.6.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
26.6.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
26.6.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
26.6.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
26.6.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
26.6.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
26.6.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
26.6.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
26.6.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Modyfikacja SIWZ SR/XV-270-22(2)-EFK/19
Pobierz
27.6.2019
Nowy Załącznik nr 5 - wzór umowy
Pobierz
28.6.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-22(3)-EFK/19
Pobierz
1.7.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-22(4)-EFK/19
Pobierz
1.7.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-22(5)-EFK/19
Pobierz
2.7.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-22(6)-EFK/19
Pobierz
8.7.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-22(7)-EFK/19
Pobierz
22.7.2019
Ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-22(18)-EFK/19
Pobierz