Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
27.6.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
27.6.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
1.7.2019
Odpowiedzi na zapytania SR/XV-270-23(2)-EFK/19
Pobierz
1.7.2019
załącznik do odpowiedzi
Pobierz
1.7.2019
Nowy pakiet nr 1
Pobierz
2.7.2019
Odpowiedzi na zapytania SR/XV-270-23(3)-EFK/19
Pobierz
8.7.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-23(4)-EFK/19
Pobierz
8.7.2019
Unieważnienie pakietów nr 2 i 5 SR/XV-270-23(5)-EFK/19
Pobierz
10.7.2019
Ogłoszenie wyników przetargu SR/XV-270-23(7)-EFK/19
Pobierz