Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
16.7.2019
Załącznik nr 1
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 1
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 2
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 3
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 4
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 5
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 6
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 7
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 8
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 9
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 10
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 11
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 12
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 13
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 14
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 15
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 16
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 17
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 18
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 19
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 20
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 21
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 22
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 23
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 24
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 25
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 26
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 27
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 28
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 29
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 30
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 31
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 32
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 33
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 34
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 35
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 36
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 37
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 38
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 39
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 40
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 41
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 42
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 43
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 44
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 45
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 46
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 47
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 48
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 49
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 50
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 51
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 52
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 53
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 54
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 55
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 56
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 57
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 58
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 59
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 60
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 61
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 62
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 63
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 64
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 65
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 66
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 67
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 68
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 69
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 70
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 71
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 72
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 2 - pakiet nr 73
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 3
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 3 - xml
Pobierz
16.7.2019
Załącznik nr 4
Pobierz
16.7.2019
Klucz publiczny
Pobierz
17.7.2019
formularz oferty w formie edytowalnej
Pobierz
17.7.2019
Specyfikacja techniczna w formie edytowalnej
Pobierz
22.7.2019
Poprawiony pakiet nr 32
Pobierz
22.7.2019
Specyfikacja techniczna w formie edytowalnej
Pobierz
23.7.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
23.7.2019
Zmiana treści SIWZ
Pobierz
23.7.2019
Załącznik nr 2 - nowy pakiet nr 53
Pobierz
23.7.2019
Załącznik nr 2 - nowy pakiet nr 74
Pobierz
23.7.2019
Specyfikacja techniczna w formie edytowalnej
Pobierz
29.7.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
29.7.2019
Informacja o zmianie treści SIWZ
Pobierz
29.7.2019
Nowy pakiet nr 34
Pobierz
29.7.2019
Nowy pakiet nr 75
Pobierz
29.7.2019
Nowy pakiet nr 76
Pobierz
29.7.2019
Załącznik nr 2 w formie edytowalnej
Pobierz
30.7.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
30.7.2019
Zmiana treści SIWZ
Pobierz
30.7.2019
Nowy załącznik nr 2 w wersji edytowalnej
Pobierz
1.8.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
1.8.2019
Zmiana treści SIWZ
Pobierz
1.8.2019
Nowa specyfikacja techniczna w wersji edytowalnej
Pobierz
5.8.2019
Sprostowanie odpowiedzi do SIWZ
Pobierz
9.8.2019
Poprawiona specyfikacja techniczna w zakresie pakietu nr 26
Pobierz
20.8.2019
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
22.8.2019
Informacja z otwarcia ofert z uwzględnieniem omyłek rachunkowych
Pobierz
23.8.2019
Ranking ofert
Pobierz
15.10.2019
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
Pobierz
15.10.2019
Sprostowanie ogłoszenia o wyborze wykonawcy
Pobierz