Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
24.7.2019
Załącznik nr 1
Pobierz
24.7.2019
Załącznik nr 2
Pobierz
24.7.2019
Załącznik nr 3
Pobierz
24.7.2019
Załącznik nr 4
Pobierz
24.7.2019
Załącznik nr 5
Pobierz
29.7.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
31.7.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
2.8.2019
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
13.8.2019
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
Pobierz