Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
29.8.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Umowa powierzenia danych osobowych
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
29.8.2019
Załącznik nr 10 do SIWZ
Pobierz
10.9.2019
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
16.9.2019
Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert SR/XV-270-31(4)-EFK/19
Pobierz
25.9.2019
Ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-31(6)-EFK/19
Pobierz