Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
2.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 1
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 2
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 3
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 4
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 5
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 6
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ - dla pakietów nr 1, 2, 3, 4
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ - dla pakietów nr 5, 6
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
2.10.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
3.10.2019
Odpowiedzi na pytania 1 SR/XV-270-33(2)-EFK/19
Pobierz
3.10.2019
Nowy pakiet nr 5
Pobierz
3.10.2019
Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540209345-N-2019
Pobierz
7.10.2019
Odpowiedzi na pytania 2 SR/XV-270-33(3)-EFK/19
Pobierz
8.10.2019
Odpowiedzi na pytania 3 SR/XV-270-33(4)-EFK/19
Pobierz
14.10.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-33(4)-EFK/19
Pobierz
18.11.2019
Ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-33(15)-EFK/19
Pobierz