Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
12.12.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
12.12.2019
Załącznik nr 10 do SIWZ
Pobierz
17.12.2019
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-45(2)-EFK/19
Pobierz
17.12.2019
Załącznik nr 5 do umowy
Pobierz
20.12.2019
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-45(3)-EFK/19
Pobierz
20.12.2019
Unieważnienie postępowania SR/XV-270-45(4)-EFK/19
Pobierz