Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
19.12.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
19.12.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
19.12.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
19.12.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
19.12.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
19.12.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ
Pobierz
19.12.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ
Pobierz
19.12.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ
Pobierz
19.12.2019
Załącznik nr 9 do SIWZ
Pobierz
2.1.2020
Odpowiedzi na zapytania 1 SR/XV-270-47(2)-EFK/19
Pobierz
2.1.2020
Nowy pakiet nr 2 i nowy pakiet nr 8
Pobierz
2.1.2020
Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
2.1.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.01.2020 r. nr 540544118-N-2020
Pobierz
14.1.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-47(3)-EFK/19
Pobierz
14.1.2020
Unieważnienie pakietów nr 5 i 8 SR/XV-270-47(4)-EFK/19
Pobierz
24.1.2020
Ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-47(15)-EFK/19
Pobierz
6.2.2020
Ogłoszenie wyników postępowania - pakiet nr 6 SR/XV-270-47(18)-EFK/19
Pobierz