Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
24.12.2019
Załącznik nr 1
Pobierz
24.12.2019
Załącznik nr 2
Pobierz
24.12.2019
Załącznik nr 3
Pobierz
24.12.2019
Załącznik nr 4
Pobierz
24.12.2019
Załącznik nr 5
Pobierz
2.1.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
9.1.2020
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
14.1.2020
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
Pobierz