Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
10.1.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
10.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ SOPZ
Pobierz
10.1.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
10.1.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
10.1.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
10.1.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
10.1.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
10.1.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz dostaw
Pobierz
20.1.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-1(2)-EFK/20
Pobierz
24.1.2020
Ogłoszenie o wynikach postępowania SR/XV-270-1(4)-EFK/20
Pobierz