Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
17.1.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
17.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
17.1.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
17.1.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
17.1.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
17.1.2020
Załącznik nr 1 do wzoru umowy
Pobierz
17.1.2020
Załącznik nr 2 do wzoru umowy
Pobierz
17.1.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
17.1.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób
Pobierz
21.1.2020
Odpowiedzi na zapytania 1 SR/XV-270-2(2)-EFK/20
Pobierz
21.1.2020
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Pobierz
28.1.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-2(3)-EFK/20
Pobierz
13.2.2020
Ogłoszenie wyników postępowania - pakiet nr 1 i 2 SR/XV-270-2(8)-EFK/20
Pobierz
13.2.2020
Ogłoszenie wyników postępowania - pakiet nr 3 SR/XV-270-2(9)-EFK/20
Pobierz