Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
31.1.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
31.1.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz
31.1.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dot. grupy kapitałowej
Pobierz
31.1.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
31.1.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
31.1.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
31.1.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
3.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 1 SR/XV-270-3(2)-EFK/20
Pobierz
3.2.2020
Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 1 SR/XV-270-3(2)-EFK/20
Pobierz
3.2.2020
Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 1 SR/XV-270-3(2)-EFK/20
Pobierz
3.2.2020
Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 1 SR/XV-270-3(2)-EFK/20
Pobierz
4.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 2 SR/XV-270-3(3)-EFK/20
Pobierz
4.2.2020
nowy pakiet nr 1 i nowy pakiet nr 14
Pobierz
4.2.2020
nowy Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
4.2.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540020124-N-2020
Pobierz
4.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 3 SR/XV-270-3(4)-EFK/20
Pobierz
6.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 4 i modyfikacja SR/XV-270-3(5)-EFK/20
Pobierz
6.2.2020
nowy pakiet nr 1
Pobierz
6.2.2020
nowy pakiet nr 6 i 10
Pobierz
6.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 5 SR/XV-270-3(6)-EFK/20
Pobierz
6.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 6 SR/XV-270-3(7)-EFK/20
Pobierz
6.2.2020
nowy pakiet nr 1 - obowiązująca wersja
Pobierz
6.2.2020
nowy pakiet nr 5 - obowiązująca wersja
Pobierz
6.2.2020
nowy pakiet nr 14 - obowiązująca wersja
Pobierz
7.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 7 SR/XV-270-3(8)-EFK/20
Pobierz
7.2.2020
Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 7 SR/XV-270-3(8)-EFK/20
Pobierz
7.2.2020
Załącznik do odpowiedzi na zapytania nr 7 SR/XV-270-3(8)-EFK/20
Pobierz
12.2.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-3(9)-EFK/20
Pobierz
12.2.2020
Unieważnienie pakietu nr 8 i 14 SR/XV-270-3(10)-EFK/20
Pobierz
20.2.2020
Informacje z otwarcia ofert dodatkowych - pakiet nr 3 SR/XV-270-3(17)-EFK/20
Pobierz
25.2.2020
Ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-3(20)-EFK/20
Pobierz