Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
4.2.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
4.2.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz
4.2.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
4.2.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
4.2.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
4.2.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
4.2.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
7.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 1 SR/XV-270-5(2)-EFK/20
Pobierz
14.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 2 SR/XV-270-5(3)-EFK/20
Pobierz
18.2.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-5(4)-EFK/20
Pobierz
19.2.2020
Odrzucenie oferty w zakresie pakietu nr 2 SR/XV-270-5(11)-EFK/20
Pobierz
5.3.2020
Odrzucenie oferty w zakresie pakietu nr 3 oraz wybór ofert najkorzystniejszych SR/XV-270-5(19)-EFK/20
Pobierz