Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
7.2.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
7.2.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz
7.2.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
7.2.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
7.2.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
7.2.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
7.2.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
7.2.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług
Pobierz
14.2.2020
Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540027572-N-2020
Pobierz
14.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-8(2)-EFK/20
Pobierz
17.2.2020
Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540028672-N-2020
Pobierz
17.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 2 SR/XV-270-8(3)-EFK/20
Pobierz
20.2.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-8(4)-EFK/20
Pobierz
24.2.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej SR/XV-270-8(5)-EFK/20
Pobierz