Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
14.2.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
14.2.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz
14.2.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
14.2.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ
Pobierz
14.2.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ wersja xml
Pobierz
14.2.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
14.2.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
14.2.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw
Pobierz
14.2.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postępowania i klucz publiczny
Pobierz
14.2.2020
Klucz publiczny
Pobierz
20.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 1 SR/XV-270-7(2)-EFK/20
Pobierz
21.2.2020
Modyfikacja zapisów SIWZ SR/XV-270-7(3)-EFK/20
Pobierz
21.2.2020
Wysłane do publikacji sprostowanie/zmiana ogłoszenia 21.02.20
Pobierz
25.2.2020
Opublikowane sprostowanie/Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2020/S 039-092331
Pobierz
27.2.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 2 SR/XV-270-7(4)-EFK/20
Pobierz
20.3.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-7(5)-EFK/20
Pobierz
15.4.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pobierz
16.4.2020
Informacja o wykluczeniu Wykonawcy oraz unieważnienie pakietu nr 6 SR/XV-270-7(17)-EFK/20
Pobierz