Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
28.2.2020
Załącznik nr 1
Pobierz
28.2.2020
Załącznik nr 2
Pobierz
28.2.2020
Załącznik nr 3 - Jedz pdf
Pobierz
28.2.2020
Załącznik nr 3 - JEDZ xml
Pobierz
28.2.2020
Załącznik nr 4
Pobierz
2.3.2020
Klucz publiczny
Pobierz
1.4.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-10(1)-SS/20
Pobierz
9.4.2020
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy
Pobierz