Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
3.3.2020
Załącznik nr 1
Pobierz
3.3.2020
Załącznik nr 2
Pobierz
3.3.2020
Załącznik nr 3 - JEDZ pdf
Pobierz
3.3.2020
Załącznik nr 3 - JEDZ xml
Pobierz
3.3.2020
Załącznik nr 4
Pobierz
3.3.2020
Klucz publiczny
Pobierz
9.3.2020
Specyfikacja techniczna - załącznik nr 2
Pobierz
11.3.2020
Zmiana treści SIWZ
Pobierz
11.3.2020
Nowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2
Pobierz
19.3.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
20.3.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
20.3.2020
Nowa specyfikacja techniczna
Pobierz
6.4.2020
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
28.4.2020
Częściowe ogłoszenie o wyborze Wykonawcy SR/XV-270-11(21)-SS/20
Pobierz
6.5.2020
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
Pobierz