Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
3.3.2020
Załącznik nr 1
Pobierz
3.3.2020
Załącznik nr 2
Pobierz
3.3.2020
Załącznik nr 3 - JEDZ pdf
Pobierz
3.3.2020
Załącznik nr 3 - JEDZ xml
Pobierz
3.3.2020
Załącznik nr 4
Pobierz
3.3.2020
Klucz publiczny
Pobierz
9.3.2020
Specyfikacja techniczna - załącznik nr 2
Pobierz
11.3.2020
Zmiana treści SIWZ
Pobierz
11.3.2020
Nowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 2
Pobierz
19.3.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
20.3.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
20.3.2020
Nowa specyfikacja techniczna
Pobierz