Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
12.3.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 1
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 2
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 3
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ wersja xml
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw
Pobierz
12.3.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postępowania i klucz publiczny
Pobierz
12.3.2020
Klucz publiczny
Pobierz
18.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 1 SR/XV-270-12(2)-EFK/20
Pobierz
18.3.2020
Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1
Pobierz
19.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 2 SR/XV-270-12(3)-EFK/20
Pobierz
20.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 3 SR/XV-270-12(4)-EFK/20
Pobierz
20.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 4 SR/XV-270-12(5)-EFK/20
Pobierz
24.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 5 SR/XV-270-12(6)-EFK/20
Pobierz
26.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 6 SR/XV-270-12(7)-EFK/20
Pobierz
27.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 7 SR/XV-270-12(8)-EFK/20
Pobierz
30.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 8 SR/XV-270-12(9)-EFK/20
Pobierz
30.3.2020
Wysłane do publikacji sprostowanie/zmiana ogłoszenia 30.03.2020
Pobierz
30.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 9 SR/XV-270-12(10)-EFK/20
Pobierz
31.3.2020
Odpowiedzi na zapytania 10 SR/XV-270-12(11)-EFK/20
Pobierz
1.4.2020
Opublikowane Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 01.04.2020 r. o nr 2020/S 065-155248
Pobierz
1.4.2020
Odpowiedzi na zapytania 11 SR/XV-270-12(12)-EFK/20
Pobierz
2.4.2020
Odpowiedzi na zapytania 12 SR/XV-270-12(13)-EFK/20
Pobierz
14.4.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ wersja xml
Pobierz
16.4.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-12(14)-EFK/20
Pobierz
21.4.2020
Wybór oferty najkorzystniejszej dla pakietu nr 1 Respiratory
Pobierz
28.4.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 2 Łóżka, materace i szafki SR/XV-270-12(20)-EFK/20
Pobierz
30.4.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 3 Pompy infuzyjne SR/XV-270-12(21)-EFK/20
Pobierz