Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
19.3.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 2
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 3
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 4
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 5
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ wersja edytowalna
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw
Pobierz
19.3.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postępowania i klucz publiczny
Pobierz
19.3.2020
Klucz publiczny
Pobierz
20.3.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 1 SR/XV-270-13(3)-EFK/20
Pobierz
23.3.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 2 SR/XV-270-13(4)-EFK/20
Pobierz
24.3.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 3 SR/XV-270-13(5)-EFK/20
Pobierz
25.3.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 4 SR/XV-270-13(6)-EFK/20
Pobierz
27.3.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 5 SR/XV-270-13(7)-EFK/20
Pobierz
27.3.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 6 SR/XV-270-13(8)-EFK/20
Pobierz
30.3.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 7 SR/XV-270-13(9)-EFK/20
Pobierz
31.3.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 8 SR/XV-270-13(10)-EFK/20
Pobierz
2.4.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 9 SR/XV-270-13(11)-EFK/20
Pobierz
2.4.2020
Wysłane do publikacji sprostowanie/zmiana ogłoszenia 02.04.2020
Pobierz
3.4.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 10 SR/XV-270-13(12)-EFK/20
Pobierz
6.4.2020
Sprostowanie ogłoszenia
Pobierz
21.4.2020
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
21.4.2020
Unieważnienie pakietu nr 4
Pobierz
27.4.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla pakietu nr 1 SR/XV-270-13(18)-EFK/20
Pobierz
12.5.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla pakietów nr 2, 3 i 5 SR/XV-270-13(23)-EFK/20
Pobierz