Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
2.4.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
2.4.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz
2.4.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
2.4.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
2.4.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
2.4.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
2.4.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
2.4.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz narzędzi i urządzeń
Pobierz
2.4.2020
Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie (dotyczące dostaw żywności)
Pobierz
3.4.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 1 SR/XV-270-14(2)-EFK/20
Pobierz
7.4.2020
Odpowiedzi na pytania
Pobierz
9.4.2020
Odpowiedzi na pytania
Pobierz
17.4.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe 4 SR/XV-270-14(5)-EFK/20
Pobierz
28.4.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-14(6)-EFK/20
Pobierz
29.4.2020
Informacja o ofercie złożonej po terminie SR/XV-270-14(7)-EFK/20
Pobierz
29.4.2020
Informacja o ofercie złożonej po terminie
Pobierz
4.5.2020
Informacja
Pobierz
6.5.2020
Informacja o unieważnieniu pakietu
Pobierz
15.5.2020
Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 4 SR/XV-270-14(33)-EFK/20
Pobierz
15.5.2020
Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 1 i 5 + odrzucenie SR/XV-270-14(34)-EFK/20
Pobierz
15.5.2020
Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 2, 3 i 11 + odrzucenie SR/XV-270-14(35)-EFK/20
Pobierz
15.5.2020
Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 10 + wykluczenie, odrzucenie, unieważnienie pakietu nr 9 SR/XV-270-14(36)-EFK/20
Pobierz
19.5.2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 7
Pobierz
26.5.2020
Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 6 SR/XV-270-14(41)-EFK/20
Pobierz