Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
5.5.2020
Załącznik nr 1
Pobierz
5.5.2020
Załącznik nr 2
Pobierz
5.5.2020
Załącznik nr 3
Pobierz
5.5.2020
Załącznik nr 4
Pobierz
5.5.2020
Załącznik nr 5
Pobierz
11.5.2020
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ SR/XV-270-20(1)-SS/20
Pobierz
15.5.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-20(2)-SS/20
Pobierz
21.5.2020
Unieważnienie
Pobierz