Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
13.5.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
13.5.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pobierz
13.5.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pobierz
13.5.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ
Pobierz
13.5.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ
Pobierz
18.5.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
18.5.2020
Poprawiony załącznik nr 2 - w zakresie pakietu nr 1
Pobierz
21.5.2020
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
22.5.2020
Informacja z otwarcia ofert z uwzględnieniem omyłek
Pobierz
4.6.2020
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
Pobierz