Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
14.5.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Pobierz
14.5.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz
14.5.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
14.5.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
14.5.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
14.5.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
Pobierz
14.5.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
14.5.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz narzędzi i urządzeń
Pobierz
14.5.2020
Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie (dotyczące dostaw żywności)
Pobierz