Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
10.6.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Pobierz
10.6.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz
10.6.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
10.6.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
10.6.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
10.6.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
Pobierz
10.6.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
17.6.2020
Odpowiedzi na zapytania 1 SR/XV-270-23(2)-EFK/20
Pobierz
17.6.2020
Nowy pakiet nr 3 i nowy pakiet nr 8
Pobierz
17.6.2020
Nowy Załącznik nr 1 do SIWZ
Pobierz
17.6.2020
Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.06.2020 r. o nr 540105679-N-2020
Pobierz
22.6.2020
Odpowiedzi na zapytania 2 SR/XV-270-23(3)-EFK/20
Pobierz
25.6.2020
Informacja z otwarcia ofert SR/XV-270-23(4)-EFK/20
Pobierz
15.7.2020
Ogłoszenie wyników postępowania SR/XV-270-23(15)-EFK/20
Pobierz