Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
25.6.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Pobierz
25.6.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pobierz
25.6.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej
Pobierz
25.6.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie (podstawy wykluczenia)
Pobierz
25.6.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie (warunki udziału)
Pobierz
25.6.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
Pobierz
25.6.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu
Pobierz
30.6.2020
Odpowiedzi na zapytania przetargowe SR/XV-270-27(2)-EFK/20
Pobierz
3.7.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-27(3)-EFK/20
Pobierz
3.7.2020
Unieważnienie pakietu nr 1 SR/XV-270-27(4)-EFK/20
Pobierz
16.7.2020
Wybór oferty najkorzystniejszej SR/XV-270-27(7)-EFK/20
Pobierz