Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
31.7.2020
Załącznik nr 1
Pobierz
31.7.2020
Załącznik nr 2
Pobierz
31.7.2020
Załącznik nr 3 - JEDZ pdf
Pobierz
31.7.2020
Załącznik nr 3 - JEDZ xml
Pobierz
31.7.2020
Załącznik nr 4
Pobierz
31.7.2020
Klucz publiczny
Pobierz
3.8.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
4.8.2020
Informacja o zmianie specyfikacji
Pobierz
4.8.2020
Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna
Pobierz
6.8.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
10.8.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.
Pobierz
11.8.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
11.8.2020
Zmiana treści SIWZ
Pobierz
11.8.2020
Załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna
Pobierz
20.8.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
3.9.2020
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
7.9.2020
Poprawiona informacja z otwarcia ofert
Pobierz
15.9.2020
Częściowe ogłoszenie wyników postępowania
Pobierz