Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
6.4.2020
Załącznik nr 1
Pobierz
6.4.2020
Załącznik nr 2
Pobierz
6.4.2020
Załącznik nr 3
Pobierz
6.4.2020
Załącznik nr 4
Pobierz
6.4.2020
Dokumenty
Pobierz
8.4.2020
Zestawienie wyposażenia
Pobierz
8.4.2020
Pismo
Pobierz
10.4.2020
Odpowiedzi na pytania
Pobierz
10.4.2020
Odpowiedzi na pytania
Pobierz
10.4.2020
Uzupełnienie
Pobierz
17.4.2020
odpowiedzi
Pobierz
17.4.2020
dokumentacja dodatkowa
Pobierz
20.4.2020
Dotyczy otwarcia ofert
Pobierz
22.4.2020
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
30.4.2020
Informacja o wyborze Wykonawcy SR/XV-270-15(7)-SS/20
Pobierz