Załączniki i korespondencja

Data
Opis
Załącznik
21.4.2020
Załącznik nr 1
Pobierz
21.4.2020
Załącznik nr 2
Pobierz
21.4.2020
Załącznik nr 3
Pobierz
21.4.2020
Załącznik nr 4 - JEDZ pdf
Pobierz
21.4.2020
Załącznik nr 4 - JEDZ xml
Pobierz
21.4.2020
Załącznik nr 5
Pobierz
21.4.2020
Załącznik nr 6
Pobierz
21.4.2020
Załącznik nr 7
Pobierz
21.4.2020
Klucz publiczny
Pobierz
23.4.2020
Odpowiedzi na pytania 1
Pobierz
23.4.2020
Załącznik do odpowiedzi
Pobierz
23.4.2020
Odpowiedzi na pytania 2
Pobierz
23.4.2020
Załącznik 1 do odpowiedzi 2
Pobierz
23.4.2020
Załącznik 2 do odpowiedzi 2
Pobierz
23.4.2020
Odpowiedzi na pytania 3
Pobierz
23.4.2020
Załącznik do odpowiedzi 3
Pobierz
27.4.2020
Odpowiedzi na zapytania 4 SR/XV-270-16(5)-EFK/20
Pobierz
29.4.2020
Odpowiedzi na zapytania 5 SR/XV-270-16(6)-EFK/20
Pobierz
30.4.2020
Odpowiedzi na zapytania 6 SR/XV-270-16(7)-EFK/20
Pobierz
30.4.2020
Odpowiedzi na zapytania 7 SR/XV-270-16(8)-EFK/20
Pobierz
4.5.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
4.5.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
5.5.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
5.5.2020
Nowy pakiet nr 9
Pobierz
5.5.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
5.5.2020
załącznik do odpowiedzi
Pobierz
5.5.2020
załącznik do odpowiedzi
Pobierz
5.5.2020
załącznik do odpowiedzi
Pobierz
5.5.2020
załącznik do odpowiedzi
Pobierz
6.5.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
6.5.2020
Załącznik do odpowiedzi
Pobierz
7.5.2020
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Pobierz
25.5.2020
Informacje z otwarcia ofert SR/XV-270-16(15)-EFK/20
Pobierz
25.5.2020
Unieważnienie pakietów 59, 65 i 70 SR/XV-270-16(16)-EFK/20
Pobierz
2.6.2020
Ogłoszenie wyników postępowania 1 SR/XV-270-16(42)-EFK/20
Pobierz
3.6.2020
Ogłoszenie wyników postępowania 2 SR/XV-270-16(46)-EFK/20
Pobierz
4.6.2020
Ogłoszenie wyników postępowania 3 SR/XV-270-16(50)-EFK/20
Pobierz
5.6.2020
Ogłoszenie wyników postępowania 4 SR/XV-270-16(57)-EFK/20
Pobierz
8.6.2020
Ogłoszenie wyników postępowania 5, odrzucenie ofert, unieważnienie pakietu nr 40 SR/XV-270-16(63)-EFK/20
Pobierz
9.6.2020
Ogłoszenie wyników postępowania 6 SR/XV-270-16(65)-EFK/20
Pobierz
10.6.2020
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych pakiet nr 72 SR/XV-270-16(66)-EFK/20
Pobierz
19.6.2020
Ogłoszenie wyników postępowania 7 SR/XV-270-16(68)-EFK/20
Pobierz
30.6.2020
Ogłoszenie wyników postępowania 8 SR/XV-270-16(70)-EFK/20
Pobierz